کلیدواژه‌ها = جوانه‌زنی
بررسی تاثیر سطوح مختلف دما و سرمادهی مرطوب بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه چوچاق (Eryngium caucasicum Ttautv.)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-39

10.22124/jms.2023.22826.1724

نگار طالعی؛ یوسف حمیداوغلی؛ جمالعلی الفتی؛ مهدی زارعی محمد آباد


بهبود خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آرابیدوبسیس تالیانا با انتقال تراژن آرتمین

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 75-91

10.22124/jms.2023.6172

طیبه فلاحی پاشاکی؛ محمد مهدی سوهانی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد


بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و گیاهچه ای بذر پسته (Pistacia vera L.) جنگل خواجه کلات مشهد

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 27-37

10.22124/jms.2022.6143

هادی فدایی؛ وحید اعتماد؛ احسان برادران سیرجانی


شناسایی QTL‌های مرتبط با مولفه‌های جوانه‌زنی جو (Hordeum vulgare L) در شرایط نرمال، تنش خشکی و شوری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 51-66

10.22124/jms.2022.6145

سمیه مختوم؛ حسین صبوری؛ عبداللطیف قلی‌زاده؛ لیلا آهنگر؛ مهناز کاتوزی


بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای بذر پسته (Pistacia vera L.) جنگل خواجه کلات مشهد

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 357-347

10.22124/jms.2021.5284

هادی فدایی؛ وحید اعتماد؛ احسان برادران سیرجانی


اثر رطوبت بذر و مدت زمان انبارداری بر تنش اکسیداتیو در بذر‌های جو

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 428-413

10.22124/jms.2021.5289

زهرا مرادیان؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده


تنوع ژنتیکی نمو فیزیولوژیک بذر طی رسیدگی در برخی از اکوتیپ‌های زیره‌ سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 131-144

10.22124/jms.2021.5216

سهیلا فقیهی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ الیاس سلطانی؛ غلام ‌علی اکبری


ارزیابی قابلیت پرایمینگ بذر با سلنیوم برای بهبود بذرهای فرسوده عدس (Lens culinaris Medic)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 13-28

10.22124/jms.2021.5200

مهتاب مهرکیش؛ مختار قبادی؛ سعید جلالی هنرمند


تنوع ژنتیکی نمو فیزیولوژیک بذر طی رسیدگی در برخی از اکوتیپ‌های زیره‌ سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 491-504

10.22124/jms.2020.4645

سهیلا فقیهی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ الیاس سلطانی؛ غلام‌‌علی اکبری


شناسایی آلل‌های ریز‌ماهواره حاوی اطلاعات برای ژن‌های کنترل‌کننده مولفه‌های جوانه‌زنی در برنج تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 311-325

10.22124/jms.2020.4592

بهاره قاسمی مرزبالی؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ عباس بیابانی؛ محمد جواد شیخ‌زاده


مطالعه خصوصیات جوانه‌زنی، بیوشیمیایی و آنزیمی گندم‌سیاه (Fagopyrum esculentum Moench) تحت تأثیر تنش خشکی و شوری

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 33-46

10.22124/jms.2018.2933

مهدی عقیقی شاهوردی؛ آرزو پراور؛ مجتبی قاسم زاده؛ عاطفه نوابی


تأثیر زمان برداشت برخصوصیات کمی و کیفی بذر بارهنگ‌کبیر (L. Plantago major)

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 37-46

10.22124/jms.2018.2909

علیرضا ربیعی؛ احمد نظامی؛ مرتضی گلدانی؛ محمد خواجه حسینی؛ مهدی نصیری محلاتی