اهداف و چشم انداز

 

اهداف و چشم انداز :

  • چاپ دستاوردهای پژوهشی و انتشار ایده های تحقیقاتی برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته علوم و تکنولوژی بذر و زراعت
  • بهره­ گیری از نتایج پژوهش­های جدید در جهت حل مشکلات و مسائل مربوط به بذر در کشور
  • افزایش رغبت اساتید، محققین و دانشجویان رشته علوم و تکنولوژی بذر در ارائه مقالات تخصصی به زبان فارسی

علوم و تحقیقات بذر ایران