درباره نشریه

علوم و تحقیقات بذر ایران

 

نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، مقالاتی را که حاصل مطالعات پژوهشی اصیل و با هدف و یا اهداف مرتبط با بذر گیاهان (اعم از گیاهان آوندی، زراعی، باغی، دارویی، مرتعی و علف های هرز) و به صورت مقاله کامل در زمینه های فیزیولوژی بذر، اکولوژی بذر، تکنولوژی بذر، انبارداری و فیزیولوژی بذر پس از برداشت، بیوتکنولوژی بذر، ژنتیک و جنین زائی بذر، تولید و فرآوری بذر، بیوشیمی بذر، تولید و گواهی بذر باشد را پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید به چاپ می­ رساند. نشریه "علوم و تحقیقات بذر ایران" به­ صورت فصلنامه به زبان فارسی و با خلاصه انگلیسی منتشر می­ شود.

 

تذکر مهم:

دسترسی به مقالات منتشر شده و آرشیو مقالات به صورت کاملا رایگان می باشد.

علوم و تحقیقات بذر ایران

 

شناسنامه نشریه

 

شروع انتشار:

بهار 1393

توالی انتشار:

فصلنامه

موضوع:

علوم و تکنولوژی بذر

زبان:

فارسی با چکیده انگلیسی

شاپا الکترونیکی:

2476-3780

صاحب امتیاز:

دانشگاه گیلان

نوع داوری:

دو سو ناشناس

نوع انتشار و دسترسی:

الکترونیکی و رایگان

محل انتشار:

انتشارات دانشگاه گیلان

سایت اختصاصی نشریه:

رایانه (ایمیل) تخصصی نشریه

http://jms.guilan.ac.ir

jms@guilan.ac.ir

رایانه (ایمیل) سردبیر:

hsamizadeh@yahoo.com

رایانه (ایمیل) مدیر اجرایی:

smrehteshami@guilan.ac.ir

متوسط مدت زمان بررسی اولیه مقاله دریافتی

2 روز

متوسط مدت زمان فرآیند داوری مقاله

2 ماه

متوسط فرآیند پذیرش تا چاپ

3 ماه

درصد مقالات پذیرش شده به کل مقالات دریافتی

40 درصد

علوم و تحقیقات بذر ایران