آمار و ارقام

تعداد دوره 6
 تعداد شماره 16
 تعداد نویسندگان 391
 تعداد مشاهده مقاله 100011
 تعداد دریافت فایل اصل مقاله 70231
 تعداد مقالات ارسال شده 588
 تعداد مقالات پذیرفته نشده 332
 تعداد مقالات پذیرفته شده 196
 تعداد مقالات بازپس گرفته شده 51
 تعداد مقالات در دست بازنگری 9
 درصد پذیرش 33/33
مدت زمان پذیرش (روز) 60
تعداد پایگاه های نمایه شده 17
تعداد داوران 117

 

علوم و تحقیقات بذر ایران

شماره جاری: دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-150 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

مقاله پژوهشی

2. بررسی تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه گندم

صفحه 151-165

عباس زارعیان؛ آیدین حمیدی؛ فرشید حسنی؛ سید علی طباطبائی


3. اثر پیش‎تیمار اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر افزایش بردباری آفتاب‌گردان در خاک‌های آلوده به کادمیم

صفحه 166-180

نجمه افتخار؛ سیف ا... فلاح؛ علی عباسی سورکی؛ حبیب خداوردی‌لو؛ اکرم رحیمی


9. تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین گیاه Atriplex halimus

صفحه 256-270

آزاده دیلم؛ حامد روحانی؛ حسین صبوری؛ ابراهیم غلامعلی پورعلمداری