آمار و ارقام

تعداد دوره 6
 تعداد شماره 19
 تعداد نویسندگان 405
 تعداد مشاهده مقاله 105764
 تعداد دریافت فایل اصل مقاله 76658
 تعداد مقالات ارسال شده 606
 تعداد مقالات پذیرفته نشده 346
 تعداد مقالات پذیرفته شده 260
 تعداد مقالات بازپس گرفته شده 52
 تعداد مقالات در دست بازنگری 3
 درصد پذیرش 42/9
مدت زمان پذیرش (روز) 60
تعداد پایگاه های نمایه شده 17
تعداد داوران 117

 

علوم و تحقیقات بذر ایران

شماره جاری: دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 287-425 

مقاله پژوهشی

2. مقایسه تاثیر پرایمینگ و پیش‌سرما‌دهی بر بهبود جوانه‌زنی بذر، بنیه و ظهور گیاه‌چه برخی جمعیت‌های گونه Tripleurospermum sevanense

صفحه 287-297

محمد علی علی‌زاده؛ سیده صدیقه سجادی جاغرق؛ رئوف سید شریفی؛ محسن کلاگری


10. بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)

صفحه 399-410

هما عزیزی؛ پرویز رضوانی‌مقدم؛ مهدی پارسا؛ محمود شور؛ رضا خراسانی