تماس با ما

رشت، کیلومتر6 جاده رشت- قزوین، مجتمع دانشگاه گیلان، صندوق پستی 1314-41635، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

تلفن: 01333690388

فکس:01333690281

ایمیل نشریه: Jms@guilan.ac.ir


CAPTCHA Image