کلیدواژه‌ها = جوانه‌زنی
ارزیابی شاخص‌های مختلف مرتبط با رسیدگی فیزیولوژیک، زمان برداشت و تعیین حداکثر کیفیت بذر هیبرید ذرت (Zea mays L.)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 83-95

10.22124/jms.2017.2499

عنایت رضوانی خورشیدی؛ فرشید قادری فر؛ آیدین حمیدی؛ الیاس سلطانی


اثر اسید‌هیومیک بر ویژگی های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای سه رقم تربچه در شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 29-41

نرجس سادات روحانی؛ سید حسین نعمتی؛ محمد مقدم


گزینش ارقام متحمل به تنش خشکی در گیاه عدس (Lens culinaris Medik.) از طریق سنجش پارامترهای جوانه‌زنی

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 75-87

راهله احمدپور؛ نظام آرمند؛ سعیدرضا حسین‌زاده؛ سمیه چاشیانی


تأثیر دوره‌های آبیاری غرقابی و زمان پس از برداشت بر جوانه‌زنی بذر ارقام برنج

دوره 2، شماره 2، مهر 1394، صفحه 15-27

مهرزاد طاوسی؛ عبدالعلی گیلانی؛ محمد حسین قرینه