تأثیر زمان برداشت برخصوصیات کمی و کیفی بذر بارهنگ‌کبیر (L. Plantago major)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 ریس پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان مقاله [English]

Effect of harvesting time on quantity and quality characteristics of common plantain (Plantago major L.) seeds

نویسندگان [English]

  • Alireza Rabiei 1
  • Ahmad Nezami 2
  • Morteza Goldani 1
  • Mohammad Khajeh Hoseini 1
  • Mahdi Nasiri Mahalati 1