تأثیر دوره‌های آبیاری غرقابی و زمان پس از برداشت بر جوانه‌زنی بذر ارقام برنج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان


عنوان مقاله [English]

The effect of duration of flooding irrigation and time after harvesting on seed germination of rice genotypes

نویسندگان [English]

  • Mehrzad Tavoosi 1
  • Abdolali Gilani 1
  • Mohammad Hosein Gharineh 2