تأثیر پیری تسریع‌شده و پرایمینگ بذر بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر زیره‌‌‌‌‌ی سبز (Cuminum cyminum L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج


عنوان مقاله [English]

Effect of accelerated aging and seed priming on germination and some biochemical indices of cumin (Cuminum Cyminum L.)

نویسندگان [English]

  • Ramin Piri 1
  • Ali Moradi 2
  • Masoumeh Hosini Moghaddam 1
1 Yasouj University
2 Yasouj University