مطالعه خصوصیات جوانه‌زنی، بیوشیمیایی و آنزیمی گندم‌سیاه (Fagopyrum esculentum Moench) تحت تأثیر تنش خشکی و شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 شیراز

3 دانشگاه علوم پزشکی اراک


عنوان مقاله [English]

The study of germination, biochemical and enzymatic characteristics of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) affected by drought and salinity stresses

نویسندگان [English]

  • Mehdi Aghighi Shahverdi 1
  • arezoo paravar 1
  • Mojtaba Ghasemzadeh 2
  • Atefeh Navabi 3