دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-150 
ردیابی Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli و استفاده از روش بهینه‌شده در پایش سلامت توده‌های بذری لوبیا

صفحه 69-77

10.22124/jms.2020.4318

کبری مسلم‌خانی؛ لیلا زارع؛ نیما خالدی؛ لیلا فراهانی؛ شهلا هاشمی فشارکی؛ فرشید حسنی؛ بابک درویشی