کلیدواژه‌ها = درصد جوانه‌زنی
بررسی روش‌های شکست خواب بذر بابا آدم (Arctium lappa)

دوره 8، شماره 2، تیر 1400، صفحه 161-175

10.22124/jms.2021.5224

روزبه فرهودی؛ عادل مدحج؛ محمد معتمدی


بررسی روش‌های شکست خواب بذر بابا آدم (Arctium lappa)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 505-517

10.22124/jms.2020.4646

روزبه فرهودی؛ عادل مدحج؛ محمد معتمدی


تاثیر عصاره گیاهان دارویی بر برخی شاخص‌های رشد و بیوشیمیایی کنجد

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 71-85

10.22124/jms.2018.2947

نسیبه پورقاسمیان؛ محدثه شمس الدین سعید؛ نیما ایلخانی


اثر تنش مس، نیکل و کبالت بر خصوصیات جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی در شرایط آزمایشگاه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 37-48

10.22124/jms.2017.2246

شهین جهان نجاتی؛ مهرانگیز جوکار؛ جواد طایی سمیرمی


اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه دو رقم ذرت

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-11

امین نهفته استرآباد؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخزری مقدم


بررسی اثر عصاره ورمی‌کمپوست و تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی نخود (Cicer arietinum L.cv. Pirouz)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 75-86

سعید رضا حسین‌زاده؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی