تاثیر عصاره گیاهان دارویی بر برخی شاخص‌های رشد و بیوشیمیایی کنجد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان


عنوان مقاله [English]

The Effect of medicinal plant extracts on some growth parameters and biochemical indices of sesame (Sesamum indicum)

نویسندگان [English]

  • Nasibeh Pourghasemian
  • mohadeseh said
  • Nima Ilkhani
Department of Plant Productions, Agricultural Faculty of Bardsir, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran