تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر، رشد و محتوای پرولین گیاهچه مینا چمنی (Bellis perennis L. “Bellissima Mixture”)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند


عنوان مقاله [English]

Effects of salinity and draught stresses on seed germination, growth and proline content of common daisy (Bellis perennis L. “Bellissima Mixture”) seedling

نویسندگان [English]

  • Hasan Bayat 1
  • Mohammad Hosein Aminifard 2