ارزیابی تنش دمای پایین و محل تولید بر خصوصیات جوانه‌زنی، پارامترهای رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی ذرت هیبرید تری وی کراس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

2 دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران


عنوان مقاله [English]

Effects of cold stress and germination characteristics of local production, growth parameters and photosynthetic pigments hybrid corn Maxima

نویسندگان [English]

  • Mostafa Najafi 1
  • Khadijeh Ahmadi 1
  • Heshmat Omidi 2