دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-105 
ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون‌گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides

صفحه 16-30

10.22124/jms.2022.6142

فاطمه احمدلو؛ عباس قمری زارع؛ محسن کلاگری؛ آزاده صالحی؛ مهدیه صالحی وژده نظری


شناسایی QTL‌های مرتبط با مولفه‌های جوانه‌زنی جو (Hordeum vulgare L) در شرایط نرمال، تنش خشکی و شوری

صفحه 61-75

10.22124/jms.2022.6145

سمیه مختوم؛ حسین صبوری؛ عبداللطیف قلی‌زاده؛ لیلا آهنگر؛ مهناز کاتوزی