دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، اسفند 1396 

مقاله پژوهشی

تأثیر تیمارهای مختلف شیمیایی و فیزیکی بر جوانه‌زنی بذر زالزالک گرجی (Crataegus pontica C. Koch)

صفحه 1-12

10.22124/jms.2018.2513

زینب رادسریان؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ جواد میرزایی؛ مهدی حیدری


اثر تیمار سرمادهی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک جوانه‌زنی سه رقم سویا

صفحه 115-130

10.22124/jms.2018.2522

داریوش تقوی؛ محمد صدقی؛ علی عبادی؛ امید سفالیان؛ آیدین حمیدی