کلیدواژه‌ها = جوانه‌زنی بذر
بررسی صفات فیتوشیمیایی و روش‌های بهبود جوانه‌زنی بذر در جمعیت‌های گیاه دارویی کَبَر (Capparis spinosa L.) بومی ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 41-52

10.22124/jms.2023.23352.1729

پرویز رادمنش؛ قاسم کریم زاده؛ آرمان بیرقدار کشکولی؛ علی حیدرزاده


اثر آللوپاتیک گیاهان بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی، فعالیت بیوشیمیایی و آنزیمی علف‌های هرز

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 15-26

10.22124/jms.2020.4268

آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی؛ ریحانه صادقی؛ نسرین سادات عیسی‌نژاد


بررسی تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه گندم

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 145-159

10.22124/jms.2019.3594

عباس زارعیان؛ آیدین حمیدی؛ فرشید حسنی؛ سید علی طباطبائی


تأثیر تصفیه‌وش و کرک‌گیری بر جوانه‌زنی بذر و بنیه گیاهچه پنبه(Gossypium hirsutum L.) رقم ساحل

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 67-79

آیدین حمیدی؛ سید جلال میرقاسمی؛ مهرناز مهرآور؛ ویکتوریا عسکری؛ معصومه حسنی