نویسنده = محمد صدقی
تأثیر پرایمینگ بر جوانه‌زنی و ویژگی‌های گیاهچه در بذور فرسوده کدو پوست کاغذی تحت شرایط تنش خشکی

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 31-48

10.22124/jms.2022.6150

پریسا شیخ نواز جاهد؛ محمد صدقی؛ رئوف سید شریفی؛ امید سفالیان


اثر پرایمینگ با اسید آسکوربیک بر بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی و تحرک ذخایر غذایی بذرهای پیر شده ذرت

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 49-60

10.22124/jms.2022.6151

صغری قهرمانی؛ محمد صدقی؛ سیده رقیه خاتمی؛ فاطمه احمدنیا؛ محمد گودرزی


اثر پلی‌آمین‌ها بر جوانه‌زنی، بیان برخی ژن‌ها و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در بذرهای کم‌بنیه جو

دوره 6، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 471-483

10.22124/jms.2020.3926

محمد صدقی؛ حوریه توکلی؛ نصیبه توکلی؛ سولماز عزیزی؛ سحر قلی‌طلوعی


اثر تیمار سرمادهی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک جوانه‌زنی سه رقم سویا

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 115-130

10.22124/jms.2018.2522

داریوش تقوی؛ محمد صدقی؛ علی عبادی؛ امید سفالیان؛ آیدین حمیدی


رابطه شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر ارقام تجاری سویا با ظهور گیاهچه در مزرعه

دوره 1، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 29-50

حشمت پسندیده؛ رئوف سید شریفی؛ آیدین حمیدی؛ صمد مبصّر؛ محمد صدقی