کلیدواژه‌ها = جو
شناسایی QTL‌های مرتبط با مولفه‌های جوانه‌زنی جو (Hordeum vulgare L) در شرایط نرمال، تنش خشکی و شوری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 51-66

10.22124/jms.2022.6145

سمیه مختوم؛ حسین صبوری؛ عبداللطیف قلی‌زاده؛ لیلا آهنگر؛ مهناز کاتوزی


ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، مورفوفیزیولوژیک و آنزیم‌های آنتی اکسیدانت ارقام جو در تحمل به شوری طبیعی

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 275-292

10.22124/jms.2021.5230

خدیجه احمدی؛ حشمت امیدی؛ محسن مهرنیا؛ علی قادری؛ حسین صبوری فرد


بررسی نوع قارچ‌کش و دوره انبارداری بر بنیه بذر سه رقم جو درطبقه مادری

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 117-128

10.22124/jms.2020.4360

لیلا یاری؛ شهلا هاشمی فشارکی؛ عباس زارعیان


اثر پلی‌آمین‌ها بر جوانه‌زنی، بیان برخی ژن‌ها و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در بذرهای کم‌بنیه جو

دوره 6، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 471-483

10.22124/jms.2020.3926

محمد صدقی؛ حوریه توکلی؛ نصیبه توکلی؛ سولماز عزیزی؛ سحر قلی‌طلوعی


بررسی ارقام جو در شرایط تنش شوری در مراحل رشد اولیه گیاهچه با استفاده از تجزیه چندمتغیره

دوره 6، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 527-538

10.22124/jms.2020.3930

شبنم ریحانپور؛ زهرا خدارحم پور؛ مهدی سلطانی حویزه