اثر پیری تسریع شده بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و برخی ترکیبات آنتی اکسیــدانی ژنوتیـپ‌های جـو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد


عنوان مقاله [English]

The effect of accelerated aging on germination, seedling growth and some antioxidant compounds in barley genotypes

نویسندگان [English]

  • Zahra Moradian
  • Saeideh Maleki Farahani
  • Alireza Rezazadeh
SHAHED UNIVERSITY