کلیدواژه‌ها = پیش‌تیمار بذر
ارزیابی قابلیت پرایمینگ بذر با سلنیوم برای بهبود بذرهای فرسوده عدس (Lens culinaris Medic)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 13-28

10.22124/jms.2021.5200

مهتاب مهرکیش؛ مختار قبادی؛ سعید جلالی هنرمند