کلیدواژه‌ها = رشد گیاهچه
اثر پیش‌تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی بذرهای خیار و هندوانه تحت تنش شوری

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 15-27

سالومه طاهری؛ طاهر برزگر؛ افسانه زعیم زاده


بررسی برخی ویژگی های بنیه بذر نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر سایه‌اندازی بر گیاه مادری

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 43-52

محمداقبال قبادی؛ لیدا یاری کامرانی؛ مختار قبادی؛ سعید جلالی هنرمند