نویسنده = فرشید حسنی
ردیابی Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli و استفاده از روش بهینه‌شده در پایش سلامت توده‌های بذری لوبیا

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 69-77

10.22124/jms.2020.4318

کبری مسلم‌خانی؛ لیلا زارع؛ نیما خالدی؛ لیلا فراهانی؛ شهلا هاشمی فشارکی؛ فرشید حسنی؛ بابک درویشی


بررسی تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی پتاسیم بر خصوصیات جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه گندم

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 145-159

10.22124/jms.2019.3594

عباس زارعیان؛ آیدین حمیدی؛ فرشید حسنی؛ سید علی طباطبائی