کلیدواژه‌ها = گیاه دارویی
بررسی صفات فیتوشیمیایی و روش‌های بهبود جوانه‌زنی بذر در جمعیت‌های گیاه دارویی کَبَر (Capparis spinosa L.) بومی ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 41-52

10.22124/jms.2023.23352.1729

پرویز رادمنش؛ قاسم کریم زاده؛ آرمان بیرقدار کشکولی؛ علی حیدرزاده


اثر ذرات نانو و غیر نانو دی‌اکسید تیتانیوم بر عملکرد جوانه‌زنی گیاه سرخارگل تحت تنش خشکی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 97-107

10.22124/jms.2017.2500

حبیبه بهنام؛ حسن فیضی؛ مسعود علیپناه؛ مهدی فراوانی