نویسنده = بیتا اسکوئی
مقاله مروری: زوال بذر

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 125-143

10.22124/jms.2017.2512

بیتا اسکوئی؛ سامان شیدائی


بررسی اثر زمان پیری تسریع شده بر بنیه بذر اندازه و شکل‌های مختلف بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 45-53

بیتا اسکوئی؛ اسلام مجیدی هروان؛ آیدین حمیدی؛ فواد مرادی؛ علی مقدم