کلیدواژه‌ها = لوبیا
ردیابی Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli و استفاده از روش بهینه‌شده در پایش سلامت توده‌های بذری لوبیا

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 69-77

10.22124/jms.2020.4318

کبری مسلم‌خانی؛ لیلا زارع؛ نیما خالدی؛ لیلا فراهانی؛ شهلا هاشمی فشارکی؛ فرشید حسنی؛ بابک درویشی


تأثیر غلظت‌های مختلف برخی فلزات سنگین بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 95-105

فاطمه امینی؛ حمیدرضا بلوچی؛ محسن موحدی دهنوی؛ محمود عطارزاده