نویسنده = رضا شیرزادیان خرم آباد
بهبود خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آرابیدوبسیس تالیانا با انتقال تراژن آرتمین

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 75-91

10.22124/jms.2023.6172

طیبه فلاحی پاشاکی؛ محمد مهدی سوهانی؛ رضا شیرزادیان خرم آباد


بررسی واکنش موتانت‌های پیری در آرابیدوپسیس به پیش‌ماده سنتز اتیلن (ACC)

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 67-80

سارا رویان؛ رضا شیرزادیان خرم آباد؛ پیام طالبی کهدوئی