نویسنده = مختار قبادی
ارزیابی قابلیت پرایمینگ بذر با سلنیوم برای بهبود بذرهای فرسوده عدس (Lens culinaris Medic)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 13-28

10.22124/jms.2021.5200

مهتاب مهرکیش؛ مختار قبادی؛ سعید جلالی هنرمند


مقایسه آزمون‏های هدایت الکتریکی، آبنوشی و هیلتنر برای پیش ‏بینی سبزشدن گیاهچه عدس در مزرعه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 501-512

10.22124/jms.2020.3928

مختار قبادی؛ ثمین لطفی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محمداقبال قبادی