کلیدواژه‌ها = نشانگرهای مولکولی
شناسایی QTL‌های مرتبط با مولفه‌های جوانه‌زنی جو (Hordeum vulgare L) در شرایط نرمال، تنش خشکی و شوری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 51-66

10.22124/jms.2022.6145

سمیه مختوم؛ حسین صبوری؛ عبداللطیف قلی‌زاده؛ لیلا آهنگر؛ مهناز کاتوزی