نویسنده = محمدحسین میرجلیلی
بهینه‌سازی رشد گیاهچه و بررسی تولید تاکسان در کشت درون‌شیشه‌ای سرخدار (Taxus baccata L.)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 77-89

10.22124/jms.2021.5212

مهسا بام‌نشین؛ عبداله حاتم‌زاده؛ محمدرضا نقوی؛ محمدحسین میرجلیلی