دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

هیچ مقاله ای پیدا نشد.
1- بررسی سیستم آنتی‌اکسیدانت غیرآنزیمی، کمیت پروتئین و روغن در شرایط پیری تسریع شده بذرهای دو رقم کلزا (Brassica napus L.)
مریم زمانیان، رضا توکل‌افشاری، جعفر نباتی و علیرضا سیفی

2- ارزیابی دورگ‌گیری بین و درون گونه‌ای کلن‌های صنوبر Populus nigra و P. deltoides
فاطمه احمدلو، عباس قمری زارع، محسن کلاگری، آزاده صالحی و مهدیه صالحی وژده نظری

3- بررسی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه ای بذر پسته ( Pistacia vera L.) جنگل خواجه کلات مشهد
هادی فدایی، وحید اعتماد و احسان برادران سیرجانی

4- اثر هورمون پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه‏ زنی و رشد گیاهچه ‏ای‏ ذرت رقم فجر(Zea mays L.)
عباس قنبری، سعید سعیدی پور، روزبه فرهودی

5- شناسایی QTL های مرتبط با مولفه های جوانه زنی جو (Hordeum vulgare L) در شرایط نرمال، تنش خشکی و شوری
سمیه مختوم، حسین صبوری، عبداللطیف قلیزاده، لیلا آهنگر، مهنازکاتوزی

6- گروه‌بندی ژنوتیپ‌های لوبیا تحت تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی بذر و مطالعه بیان برخی از ژن‌ها در ژنوتیپ‌های حساس و متحمل
محمد محسن زاده گلفزانی، حبیب ا.. سمیع زاده لاهیجی، جمالعلی الفتی، فاطمه مستشاری راد

7- گروه‌بندی برخی ژنوتیپ‌های سویا با تیمارهای مختلف تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی بذر و استفاده از نشانگر مولکولی برای بررسی تنوع ژنتیکی
مهدی پرکار، ‌محمد محسن زاده گلفزانی، سید حسن حسنی کومله، حبیب الله سمیع‌زاده لاهیجی