دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
کککککک

مقاله پژوهشی

1. اثر تیمار سرمادهی بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی جوانه‌زنی سه رقم سویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

داریوش تقوی؛ محمد صدقی؛ علی عبادی؛ امید سفالیان؛ آیدین حمیدی


2. بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1398

هما عزیزی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی پارسا؛ محمود شور؛ رضا خراسانی


3. مقایسه آزمون‏های هدایت الکتریکی، آبنوشی و هیلتنر برای پیش‏بینی سبزشدن گیاهچه عدس در مزرعه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مختار قبادی؛ ثمین لطفی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محمد اقبال قبادی


4. اثر محلول‌پاشی، نوع کود و زمان‌ مصرف بر رشد و تولید بنه‌ توده بومی زعفران (Crocus sativus L.) تربت حیدریه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

زهرا منعمی زاده؛ محسن قاسمی؛ رضا صدرآبادی حقیقی


5. بررسی ارقام جو در شرایط تنش شوری در مراحل رشد اولیه گیاهچه با استفاده از تجزیه چند متغیره

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

شبنم ریحانپور؛ زهرا خدارحم پور؛ مهدی سلطانی هویزه


6. بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ و امواج فراصوت بر جوانه‌زنی و نشت مواد از بذر درمنه کوهی (Artemisia aucheri L.)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

حمیدرضا عیسوند؛ الهام لطیفی نیا


7. اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر نشت کاتیونی و قابلیت حیات بذرهای نخود ایرانی (Cicer arietinum) رقم هاشم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مراد شعبان؛ فرشید قادری فر؛ حمیدرضا صادقی پور؛ احد یامچی


8. بررسی تأثیر فرم‌های نانو و غیر‌نانو (توده‌ای) اکسید روی (ZnO) بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های تنباکو Nicotiana tabacum L.))

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مریم مظاهری تیرانی؛ مریم مددکار حق‌جو؛ احمد اسماعیلی


9. اثر متیل جاسمونات بر شاخص های جوانه زنی، پرولین و آنزیم پراکسیداز در رازیانه ((Foeniculum vulgare Mill تحت تنش کلرید سدیم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

رضا زینلی؛ فرشاد صادقی؛ مرضیه دهقان


10. تأثیر محتوی رطوبت بذر و مدت انبارکردن بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه سه رقم گندم(Triticum aestivum L.) در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

فرهاد ثقفی کناری؛ آیدین حمیدی؛ حمیدرضا مبصر؛ محمد نبی ایلکائی