بررسی اثر دگرآسیبی عصاره گل محمدی (Rosa damascena Mill) نمونه بوکان و خوانسار بر جوانه زنی بذر گندم رقم زرین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی شهید باکری-دانشگاه ارومیه

2 مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران


عنوان مقاله [English]

Evaluation of allelopathic effect of Rosa damascena Mill Boukan and Khansar accessions extract on seed germination of wheat Zarrin Cultivar

نویسندگان [English]

  • Nayer Mohammadkhani 1
  • Minoo Zademobarak 2
1 Shahid Bakeri High Education Cente, Urmia University
2 Shahid Bakeri High Education Center of Miandoab, Urmia University, Urmia, Iran