تأثیر پیش‌تیمار بذر با اسپرمیدین بر بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت برخی آنزیم-های آنتی‌اکسیدان گیاهچه‌های سویاتحت تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد کشاورزی مازندران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

4 زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی شاهرود


عنوان مقاله [English]

Effect of seed priming with spermidine on boosting germination indicators and activity of some antioxidant enzymes in drought-stressed soybean seedlings

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Heidargholinezhad 1
  • Manoochehr Gholipoor 2
  • Hemmat Pirdashti 3
  • Hamid Abbasdokht 4
1 Agriculture Department
4 Agronomy and Plant Breeding, Agriculture Faculty, Shahrood University of Technology