تأثیر مدت زمان نگهداری بذر سویا بر پراکسیداسیون چربی‌ها، قندهای محلول، پروتئین، هدایت الکتریکی، خصوصیات کیفی و ظهور گیاهچه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 معاونت پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر


عنوان مقاله [English]

Impact of storage period of soybean seed on lipids peroxidation, soluble sugars, protein, electrical conductivity, quality characteristics and seedling emergence

نویسندگان [English]

  • Saman Sheidaei 1
  • Hosein Heidari Sharisabad 2
  • Aidin Hamidi 1
  • Ghorban Noormohammadi 2
  • Ali Moghaddam 3