تأثیر رژیم‌های آبیاری برویژگی‌های جوانه زنی بذرلاین‌های امیدبخش کلزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران.

4 استاد پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر


عنوان مقاله [English]

Effect of Irrigation Regimes on Seed Germination Characters of Promising Rapeseed Lines

نویسندگان [English]

  • mahboobeh naderi far 1
  • saeed seyfzadeh 2
  • Hamidreza Zakerin 3
  • seyed alireza valad abadi 2
  • Amir Hosein Shirani rad 4
1 student
2 takestan azad