تأثیر پرامینگ های مختلف روی خصوصیات جوانه‌زنی بذر و عملکرد جمعیت بزرک مبارکه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مهندسی کشاورزی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 گروه زراعت و گیاهان داروئی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد

3 گروه زراعت و گیاهان دارویی- دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد


عنوان مقاله [English]

Effects of various priming conditions on seed germination characters in Mobarakeh population of linseed (Linum usitatissimum L.)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Tajvidi 1
  • Mehrab Yadegari 2
  • Behzad Hamedi 3
1 Department of Agronomy and Medicinal Plants, Faculty of Agriculture, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Po.Box:166. Shahrekord, Iran.
3 Department of Agronomy and Medicinal Plants, Faculty of Agriculture, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Po.Box:166. Shahrekord, Iran.