تأثیر‏ مبدأ ‏ بذر و تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر زنده‌مانی و جوانه‌زنی بذر گونه Robinia pseudoacacia L.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جنگلداری

2 استادیار دانشگاه سمنان

3 دانشگاه سمنان

4 مربی دانشگاه سمنان


عنوان مقاله [English]

Effect of provenance, mechanical and chemical treatments on seed viablility and germination rate of Robinia peseudoacacia

نویسندگان [English]

  • Kobra Arjmand 1
  • Alireza Moshki 2
  • Hooman Ravanbakhsh 2
  • Maryam Mollashahi 3
  • MohammadKia Kianian 4