ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی علوفه و دانه تاج خروس زراعی (Amaranthus hypochondriacus L.) تحت اثر برخی تیمارهای پیش از کاشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت. گروه زراعت. دانشکده کشاورزی. دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه ارومیه


عنوان مقاله [English]

Evaluation of forage and seed quality and quantity characteristics of cultivated amaranthus (Amaranthus hypochondriacus L.) using some seed pretreatment

نویسندگان [English]

  • Samira Maleki-khezerlu 1
  • Mehdi Tajbakhsh 2
1 Urmia University
2 Urmia University