ارزیابی تنوع بانک بذر خاک برای احیای پوشش گیاهی در مراحل مختلف توالی مراتع نیمه استپی استان چهار‌محال‌و‌بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد


عنوان مقاله [English]

Evaluation of diversity of soil seed bank for Restoration of vegetation in succession patterns in semi steppe rang lands of Chahar Mahal and Bakhtiari province

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Aghababaei
  • Esmaeil Asadi
  • Pezhman Tahmasebi
  • Hamzeh Ali Shirmardi