مطالعه فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی پوشش‌گیاهی و بانک بذر خاک منطقه حفاظت‌شدة مانشت و قلارنگ در استان ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام


عنوان مقاله [English]

Study of flora, life forms and chorology of vegetation and soil seed bank of Manesht and Qalarang protected area in Ilam province

نویسندگان [English]

  • Mahdi Heidari 1
  • Mostafa Naderi 2