بررسی تاثیر زمان و دمای پرایمینگ بر جوانه زنی سرخارگل(Echinacea angustifolia)تحت تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد،تهران


عنوان مقاله [English]

Effect of time and priming temperature on germination of coneflower (Echinacea angustifolia) under salinity stress

نویسندگان [English]

  • Arezoo Paravar
  • Saeideh Maleki Farahani