تاثیر پرایمینگ بذر و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرق استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور واحد شاهرود


عنوان مقاله [English]

Effects of seed priming and Nitrogen different levels on yield and yield components of wheat in east of Golestan province

نویسنده [English]

  • Sedigheh Ghenaei