اثر ترکیبات مختلف تیمارهای هورمونی بر شکست خواب بذر اکوتیپ‌های مختلف زیره سیاه (Bunium persicum)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه علوم محیطی کرمان


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Combinations of Hormonal Treatments on Breaking Seed Dormancy in Different Ecotypes of Black Zira (Bunium persicum)

نویسندگان [English]

  • Davood Darvishi 1
  • Mokhtar Jalali Javaran 1
  • Hamid Dehghani 1
  • Sajad Rashidi 1
  • Amin Baghizadeh 2