تأثیر تنش شوری و خشکی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه Salsola crassa در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

The effect of drought and salinity stress on seed germination characteristic and seedling growth of salsolacrassa under laboratory and greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • Ali Tavili
  • Nasibeh Ghanbari
  • Habib Yazdanshenas