اثر پرایمینگ ماتریکس بر بهبود برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر سه رقم سویا [Glycine max (L.) Merrill] رشد یافته تحت شرایط آبیاری محدود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد تاکستان

2 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 ﻣﺆسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج


عنوان مقاله [English]

Effect of matrix priming on some germination traits improvement of three commercial soybeans [Glycine max (L.) Merril] cultivars seeds grew by limited irrigation conditions

نویسندگان [English]

  • Seyed Mostafa Vaseei Kashani 1
  • Aidin Hamidi 2
  • Hosein Heidari Sharifabad 3
  • Jahanfar Daneshian 4