تأثیر پیش تیمار بذر سویا با باکتری‌های ریزوبیومی و محرک رشدی بر گره زایی و بهینه‌سازی مصرف کود نیتروژن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، آستارا، ایران


عنوان مقاله [English]

The influence of seed pre-treatment with Rhizobium and plant growth promoting rhizobacteria on nodulation and nitrogen fertilizer optimization in soybean (Glycine max L.)

نویسنده [English]

  • Reza Taghizadeh
Department of Agriculture and plant breeding, Astara branch, Islamic Azad University, Astara, Iran.