بررسی تغذیه با عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی بذر تولیدی آمارانت رقم کونیز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد


عنوان مقاله [English]

Nutritional assessment of micronutrients on quantitative and qualitative characteristics of amaranth seed production (Koniz)

نویسنده [English]

  • Elnaz Farajzadeh