تاثیر نانو دی‌اکسید تیتانیوم و نیترو پروساید سدیم بر شاخص‌‌های جوانه‌زنی بذر، بنیه و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت گیاهچه‌ی جو افضل تحت تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

2 عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا


عنوان مقاله [English]

Effect of Nano Titanium Dioxide and Sodium nitroprusside on seed germination, vigor index and antioxidant enzymes of Afzal barley seedling under salinity stress

نویسندگان [English]

  • Afshin Karami 1
  • Ali Sepehri 2