مطالعه ریخت‌ شناسی فرا ساختاری پوسته بذر برخی از گیاهان پیازی کوهی استان زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته باغبانی

3 استاد راهنما

4 استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه زنجان


عنوان مقاله [English]

Study of anatomical of seed coat infrastructural in some bulbous plants of Zanjan province

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghahramani 1
  • Rasoul Mozafari 2
  • Taher Barzegar 3
  • Mahnaz Vafadar 4